ข่าวสาร

OS THAILAND

เรื่อง การปรับปรุง​เว็บ​ไซต์บริษัท

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์​ของบริษัท​ OS (Thailand) Co.,Ltd เป็น​ที่เรียบร้อย​แล้ว
การออกแบบ​ และ รูปแบบของเว็บไซต์​ได้ถูกปรับปรุง​เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราได้เข้าถึงและใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา​และให้ข้อมูล​ที่มีประโยชน์​อย่างต่อเนื่อง​ต่อไป

ติดต่อเรา

มีคำถามเกี่ยวกับเราติดต่อ

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Page
top