บริการของเรา

เรามี 4 บริการหลัก อาทิ "รับจ้างเหมาแรงงาน" "รับเหมาชิ้นงาน" "สรรหาบุคลากร" และ "การใช้แรงงานต่างด้าว"

OS THAILAND

บริการของเรา

ติดต่อเรา

มีคำถามเกี่ยวกับเราติดต่อ

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Page
top