เกี่ยวกับเรา

ในฐานะบริษัทจัดหางานที่มุ่งพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

OS Thailand

จุดแข็งและวิสัยทัศน์

มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความเติบโตของธุรกิจลูกค้าและความก้าวหน้าของประเทศไทย

บริษัทของเราให้บริการด้านการจัดหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้แก่ลูกค้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ เราทุ่มเทสร้างเครือข่ายบุคลากรและระบบการฝึกอบรมพนักงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงสามารถจัดหาพนักงานในขอบเขตงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง เรายังร่วมมือกับบริษัทในเครืออีกทั้ง 6 บริษัท คือ บริษัท OS Thailand Co., Ltd., OS Recruitment Thailand Co., Ltd., J.A.R. Service Co., Ltd., P-ONE Subcontract Co., Ltd., Human Value Co., Ltd., และ Foreign Worker Employment Agency OS Labour Asia Co., Ltd. ทำให้สามารถขยายพื้นที่ในการสรรหาได้กว้างขึ้น นอกจากนี้เรายังไม่หยุดมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของเรา โดยพร้อมช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมการผลิต เราจะสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยต่อไปในอนาคต

OS Thailand

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน

มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความเติบโตของธุรกิจลูกค้าและความก้าวหน้าของประเทศไทย

ประวัติบริษัท

แนะนำบริษัท

ชื่อ บริษัท OS Thailand Co., Ltd.
กรรมการผู้จัดการ นาย คาซูฮิโระ โยชิดะ
ผู้อำนวยการ นาย โทโมมิ โอฮาชิ
วันก่อตั้ง เมษายน 2011
ที่อยู่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
Tel: +66(0)2-679-5076-7 Fax: 66(0)2-679-5078
เมืองหลวง 5,000,000 บาท
สรุปธุรกิจ ธุรกิจเอ้าท์ซอร์สในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในต่างประเทศ

ติดต่อเรา

มีคำถามเกี่ยวกับเราติดต่อ

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Page
top